2 מלכודות ודרך אחת אל החופש

לאדם, כאדם, שתי מלכודות, ודרך אחת אל החופש.
מלכודת אחת היא מלכודת המין, מלכודת שניה היא מלכודת הרגש, והדרך אל החופש היא דרך התודעה.
שתי המערכות התחתונות מחוברות מעלה ומטה, המערכת המינית מחוברת מעט למעלה והרבה למטה (ניקוז) ואילו המערכת הריגשית כבר מחוברת יותר למעלה (חום ותמיכה) מאשר למטה. ואילו מערכת התודעה מחוברת רק למעלה (שידור וקליטה).
מלכודת המין מונעת על ידי חוסר סיפוק מיני -מחד ומגירויים מיניים בלתי פוסקים – מאידך. (שניהם נועלים את האדם בחיפוש מתמיד אחר המגע המיני האפשרי הבא).
מלכודת הרגש מונעת על ידי בדידות ריגשית – מחד והיפגעויות, עלבונות וכעסים – מאידך. (שניהם נועלים את האדם בחיפוש אחר אהבה).
חוסר הסיפוק המיני והבדידות הריגשית, הם הקוטב השלילי, היינגי, הניקבי ואילו עודף גירויים מיניים וגודש לקיחת דברים באופן ריגשי, אישי וקשה – הינם הקוטב החיובי, היאנגי, הזיכרי. שניהם נועלים את האדם במלכודת ספירלית.
כלומר, המפגש בין הקוטב הזיכרי והניקבי, נועל את המלכודת הספירלית. וכדי שהמלכודת תוכל להינעל, היא צריכה שני סיבובי מפתח, האחד ימינה והאחד שמאלה. הסיבוב ימינה נעשה על ידי הקוטב החיובי, הזיכרי, היאנגי. ואילו הסיבוב שמאלה עם הקוטב השלילי, היינגי, הניקבי. ואז, ורק אז, נוצר הקליק הנועל, ותנועת הספירלה של הרגשות או המיניות הופכת למלכודת.
כלומר, זו לא ספירלה רגילה שרק מסתובבת בכיוון אחד שוב ושוב. זה יותר כמו דינמו של מנוע שמסתובב פעם לצד אחד ואחר כך לצד שני וכך טוען עצמו תוך כדי סיבוב.
אך כמובן שמערכות המין והרגש לא היו אמורות להיות מלכודות ספירליות נעולות. הן היו אמורות להיות מערכות פתוחות וזורמות; במקום תנועה דו כיוונית רוחבית נועלת בשתי המערכות, תנועה דו כיוונית אורכית פותחת. התנועה הרוחבית היא לצדדים ואילו התנועה האורכית הייתה אמורה להתרחש כלפי מעלה וכלפי מטה. כלפי מטה – ניקוז של החלקים הגסים והנמוכים וכלפי מעלה – ציפה של החלקים היותר עדינים ומזוקקים. (החלקים העדינים והמזוקקים של הרגשות והמין היו אמורים להוות את שני הכיסויים לנפש במסעה כלפי מעלה במעלה עמוד השדרה). שני אלה, החלקים העדינים והמזוקקים של הרגשות והמין, היו אמורים להגיע לתודעה ולהוות חומרי בניין בעבורה.שמהם יבנו שניים משלושת הגופים שמרכיבים אותה: הגוף האמוציונלי הגבוה והגוף המיני הגבוה. שניהם אמורים להצטרף לגוף החשיבה שאמור להוות את הקודקוד הנייטרלי במשולש התודעה (ולהפוך לגוף חשיבתי גבוה). המערכת החשיבתית היא התפקוד המכאני של מערכת התודעה. כלומר, כשמערכת התודעה לא פעילה, היא עובדת על פאזה מכאנית, כמו אופניים שעובדים על דוושות בלבד. כשמנוע התודעה נדלק האופניים הופכות לא לאופנוע, אלא למטוס.
גוף החשיבה היה אמור להוות את החלק הנייטרלי, הגוף האמוציונלי הגבוה מהווה את המרכיב הניקבי ואילו הגוף המיני הגבוה את המרכיב הזיכרי.
על כל 100% של פעילות ריגשית/מינית – כ 5% היו אמורים לצוף כלפי מעלה. אך זה קורה ויכול לקרות רק בתנאי ששתי המערכות התחתונות עברו שידרוג ועברו מפאזה רוחבית (נעילה באותה הרמה), לפאזה אורכית (תנועה מרמה נמוכה לרמה גבוהה).
ומה שיאפשר את השידרוג הזה של שתי המערכות, את המעבר מתנועה דו קוטבית לצדדית, אל תנועה פריסטלטית* מעלה ומטה – היא מילה אחת: מודעות. המודעות (דרך מוסד שנקרא הצופה) מתערבת בעבודת שתי המערכות הללו ומורידה את האפקט הזיכרי מ100% ל30%. למשל במערכת המין הגירויים המיניים מהווים את האספקט הזיכרי, ההיכנעות להם מובילה למצב תמידי של ייחום או חרמנות. בדרך כלל אין בקרה כלל על מידת ההכנעות להשפעת הגירויים, יש גירוי ומיד יש תגובה מלאה (ייחום), אך לאחר התערבות של המודעות – ההיכנעות לאספקט הזיכרי (של הגירויים), אמורה לצנוח או להצטמצם, ממאה אחוז של ייחום לשלושים אחוז בלבד. דבר דומה אמורה המודעות ליצור במערכת הריגשית, שם האספקט הזיכרי הוא הפגיעה, העלבון או הכעס, שמובילים לטראומות ומשברים ריגשיים. המודעות אמורה לצמצם את הכנעות האדם לטראומות הריגשיות, ממאה אחוז לשלושים אחוז.
צמצום ההשפעה הזיכרית בשתי המערכות לשלושים אחוז – מעבירה את מרכז הכובד לקוטב הניקבי בכל מערכת, שעכשיו מתעצם לשבעים אחוז; נכנס וממלא את החלל שהאספקט הזיכרי השאיר אחריו.
ואז חללי חוסר הסיפוק המיני ברמת המין וחלל הבדידות הרגשית ברמת הרגש – יתפחו ויתפסו את רוב ההתרחשות ברמה שבה הם פועלים. ואז במקום שהרמה תהיה מלאה ודחוסה (או בגירויים מיניים או בהיפגעות ריגשית) – היא תהפוך לחלל ריק ברובו, דרכו אנרגיה יכולה לזרום כלפי מטה מן היקום, וכלפי מעלה, כלפי היקום.
כל זה יוצר בשתי הרמות מהפך, משליטה וחסימה זכרית לתיהלוך וזרימה נקביים. כששני שליש מכל רמה הם חלל נשי, ורק שליש הם עוצמה והנעה גברית.
היפוך הקוטביות הזו, משליטה של הקוטב הזיכרי, יאנג – לשליטה של הקוטב הנשי -יינג, תעביר, כאמור, את המערכת ממצב של טילטול כולא מצד לצד, למצב של זרימה כלפי התודעה וניקוז כלפי מטה כלפי אברי ההפרשה.
והמודעות היא הכלי שמאפשר את השידרוג של המערכת התחתונה (עד הצואר) – ממצב של מערכת כלואה בלופ מחזורי – למערכת דינמית זורמת מעלה ומטה.
המודעות (סוכן של הצופה) היא סוכן עם כוח השפעה אבולוציוני אדיר. כל תהליך במערכת האנושית שהמודעות מופנית אליו וכלפיו – עובר בדיקה של מה חוסם ובולם את המצב הדינמי והאורכי של המערכת, כדי ליצור קשר וגשר בין הרמה התקועה ובין השלב הבא.
למודעות שני תפקידים; תפקיד ניקבי ותפקיד זיכרי. התפקיד הנקבי הוא להסיר מחסומים ואילו התפקיד הזיכרי הוא לקדם את התנועה כלפי מעלה.
מודעות (עבודת צופה) בחלק הניקבי, צריכה לאתר חסימה ולשחרר אותה. ואילו מודעות בחלקה הזיכרי אמורה להוות מעין קלף גו'קר שמסוגל לאמץ את השלב האבולוציוני הבא של המערכת. למשל, אם המערכת הריגשית צריכה להביע חום ותמיכה (במקום אנטגוניזם) ואין למערכת הריגשית את האנרגיה הזו כי היא תקועה בחסימה, אזי בא הגו'קר ומסגל לעצמו התנהגות זו כדי להעביר את המערכת הריגשית מרמה נמוכה, אינפנטילית של רגש לרמה יותר בוגרת. שזה אומר מעבר מתנועה לצדדים לתנועה כלפי מעלה.
ורק אם המודעות מצליחה לעבוד ולהכנס למערכות התחתונות – יש סיכוי לחלק הגבוה והמזוקק שלהן להגיע מעלה ולהביא לשם (לרמת התודעה) את החומרים שיעניקו את התשתית לבניית מערכת תודעתית.
גבריאל רעם, 14.1.2008


* התנועה הפריסטלטית
מערכת העיכול בבעלי חיים מורכבת מצינור שרירי מפותל בעל שני פתחים (פה ופי טבעת), ומבלוטות המפרישות מיצים שונים לתוך הצינור ולדם.
נשאלת השאלה, כיצד עובר המזון המעוכל לאורך צינור העיכול?
מעבר המזון נעשה בעזרת התנועה הפריסטלטית.
התנועה הפריסטלטית היא תנועה גלית המתקדמת לאורך צינור העיכול. התנועה היא תוצאה של התכווצויות והרפיות, לסירוגין, של שרירי צינור העיכול, בעזרת שרירי אורך ושרירים טבעתיים המצויים בצינור.
תנועה זו אופיינית לכל מערכת העיכול. היא מתרחשת בושט, בקיבה ובמעיים.
כאשר אין מזון בצינור העיכול, אין תנועה פריסטלטית של הצינור. התנועה מתחילה לאחר שמזון נכנס לתוך צינור העיכול, והצינור מתרחב.
התנועה הפריסטלטית ממלאת שלושה תפקודים:
א. דחיפת המזון לאורך מערכת העיכול.
ב. ערבוב המזון עם מיצי העיכול.
ג. יצירת מגע טוב בין המזון המעוכל לבין דפנות המעי כדי לאפשר ספיגה*
יעילה.

פורסם בקטגוריה המלכודות והמוקשים שבדרך, לוחמה תודעתית, עם התגים , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>